genetics-lifestyle-logoGenetics & Lifestyle    zet zich in voor educatie over Nutrigenomics
Nutrigenomics is een nieuwe wetenschap over de effecten van voedingsmiddelen en voedselbestanddelen op genexpressie. Hierbij is het onderzoek gericht op het identificeren en begrijpen van de interacties, op moleculair niveau, tussen voedingsstoffen (en dus ook supplementen) met het genoom, de genen dus!

Genetische variaties spelen een zeer belangrijke rol! De aanwezigheid van een mutatie in een gen, wordt SNP (Single Nucleotide Polymorfismen = Enkel-nucleotide polymorfie) genoemd. Afwijking van de SNPs kunnen een belangrijke factor zijn in het identificeren van de mogelijke onderliggende oorzaken van verschillende onevenwichtige stofwisselingsprocessen, zoals bv: methylatie, hormoonhuishouding, detoxificatie, neurotransmitterhuishouding en het vermogen om vitaminen en mineralen en eiwitten te kunnen aanmaken en of op peil te houden.

Naast de 8-daagse bijscholing voor artsen en therapeuten zullen er in 2018 ook seminars georganiseerd gaan worden die voor iedereen toegankelijk zijn, meer nieuws volgt nog.